Over mij

Leon,


meer dan 40 jaar heb ik ervaring in de zorg.

Na mijn opleiding als B-verpleegkundige heb

ik de opleiding Kader in de gezondheidszorg

gevolgd en als leidinggevende een scala van

ervaringen opgedaan. Ik ben ruim 14 jaar

zelfstandigondernemer geweest van een

kleinschalig woonvorm voor mensen met een

verstandelijke beperking (Thomashuis).

Nadat ik de opleiding tot practitioner coach

heb gevolgd, heb ik me verder ontwikkeld als coach en begeleider. Mijn werkgebied ligt met name op het kleinschalige woon-, zorggebied. Zowel bij verstandelijk gehandicapten sector als psychogeriatrie.

Daarnaast werk ik in de directe zorgverlening om mijn praktijkervaring te onderhouden en feeling te houden met het werkveld waar ik als coach actief ben. Regelmatig vervang ik ondernemers die er even tussenuit zijn i.v.m. vakantie of andere redenen.


Als gecertificeerd coach, coach ik zowel individuen als teams, face-to-face als online. Als vrijwilliger van de vrijwilligerscentrale Arnhem neem ik als coach deel aan het project Coach Kees. Verder ben ik gecertifiseerd voor het afnemen van Interne Audits en heb ik de opleiding tot Calamiteitenonderzoeker (Quasir) afgerond. Ook voer ik in opdracht van De Drie Notenboomen (DDN) bedrijfsonderzoeken uit als onderdeel van een bedrijfsovename. Tot slot maak ik als lid deel uit van de klachtencommissie Wzd en Wvggz (Quasir). Ik ondersteun verschillende Thomashuizen en een kleinschalige woonvorm voor mensen met een beperking.


Op 1 april 2016 heb ik samen met mijn vrouw de V.I.A.C. Brigade V.O.F. opgericht. Met ingang van 1 januari 2021 is de V.O.F. gewijzigd in een eenmansbedrijf.